Search
περιβαλλοντική πολιτική

Η ΤΥΡΑΣ πέρα από τη συνεχή φροντίδα της για παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, προσδιορίζει τη θέση της σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ENISO 14001:2004 που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Η ΤΥΡΑΣ εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης λειτουργώντας με περιβαλλοντικά συνετό και βιώσιμο τρόπο. Βρίσκεται δε σε συνεχή επαγρύπνηση για αναζήτηση νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια των διεργασιών σκοπεύοντας στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.

Για την επεξεργασία των αποβλήτων της η ΤΥΡΑΣ, αξιοποιώντας περιβαλλοντικά καθαρές τεχνολογίες που κατατάσσονται στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές της Οδηγίας IPPC EK 96/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προβεί σε καινοτόμα επένδυση με σκοπό τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το ενεργειακό όφελος εγκαθιστώντας αναβαθμισμένο σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας και αξιοποίησης των λυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας με ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου και μονάδα διαχείρισης της παραγόμενης από το σύστημα ιλύος μέσω ξήρανσης και καύσης της, που αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και οριστική μέθοδο διάθεσης.
Το παραγόμενο βιοαέριο θα υποκαταστήσει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την ανάγκη του εργοστασίου σε συμβατικά καύσιμα.

Η εφαρμογή συστηματικής συλλογής ,διαλογής και διάθεσης προς ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων της ΤΥΡΑΣ συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων για την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της ανακύκλωσης.

Με την επένδυση αυτή αναδεικνύεται έμπρακτα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έναντι των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και η συμμετοχή της εταιρείας στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, μέσω της εκμετάλλευσης της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.