Γνώση & Εμπειρία

Το μεράκι και η αγάπη για το χώρο της γαλακτοκομίας και τυροκομίας σε συνδυασμό με τις γνώσεις και εμπειρίες χρόνων στον τομέα αυτό, οδήγησαν το 1985 τους αδερφούς Δημήτρη και Μιχάλη Σαράντη μαζί με τον πατέρα τους Στέργιο Σαράντη, στην ίδρυση της ΤΥΡΑΣ. 

Σήμερα, μετά από τρεις γενιές εμπειρίας και προσήλωσης στις αξίες του παρελθόντος, κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον, αντικρίζουμε με ειλικρίνεια τους προμηθευτές και συνεργάτες μας και όλοι μαζί κάνουμε το βήμα προς μια νέα εποχή.

Διατηρούμε τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του DNA μας και τον θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας μας και που μας έδωσαν κυρίαρχη θέση στην αγορά εκσυγχρονίζοντας την εικόνα μας. Πλησιάζουμε έτσι ακόμη περισσότερο τον επαγγελματία αλλά και τον καταναλωτή για να ακούσουμε τις ανάγκες τους.

Όραμα και στόχος μας; Η παραγωγή και η παροχή μιας μεγάλης ποικιλίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων άριστης ποιότητας και γεύσης. 

Φιλοσοφία μας; Να κοιτάμε πάντα μπροστά, να εξελισσόμαστε και να κατακτάμε διαρκώς νέους στόχους, προσφέροντας συνεχώς ποιοτικά άριστα προϊόντα και μοναδικές γεύσεις

592

Εργαζόμενοι
με πλήρη εξειδίκευση

 57.395 τ.μ.

Υπερσύγχρονων & Προηγμένων
εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις μας

Σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, παράγονται προϊόντα που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών αγαθών.

Συνεχής βελτίωση

Στην ΤΥΡΑΣ, έχοντας ως στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, φροντίζουμε για τη συνεχή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων μας.

Επένδυση στο μέλλον

Από την αρχή μέχρι το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, επενδύουμε στην άριστη τεχνογνωσία και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό που θα μας επιφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ποιοτική αποτελεσματικότητα.

Η διαφάνεια στο προσκήνιο

Στις εγκαταστάσεις μας τηρούνται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, μέτρα προστασίας και διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, κατοχυρώνοντας έτσι τη βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων μας.

Οι πιστοποιήσεις μας

Τα προϊόντα ΤΥΡΑΣ παράγονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου, τα οποία αναβαθμίζονται συνεχώς. Τα προϊόντα μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας όπως ορίζονται από τον ελληνικό κώδικα τροφίμων και ποτών αλλά και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. 

Διαθέτωντας πιστοποιημένο εργαστήριο αυτοελέγχου και αναλύσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, εφαρμόζουμε το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2015, το οποίο αφορά όλο τον κύκλο παραγωγής της εταιρείας, από τη συλλογή της πρώτης ύλης μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. 

Λόγω της σημαντικής μας θέσης στον κλάδο των τροφίμων, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την παραγωγή τροφίμων σε υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες, προχωρώντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018.

 

Το όνομα και η ποιότητα των προϊόντων ΤΥΡΑΣ επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα και σε διεθνή κλίμακα. Για το λόγο αυτό έχει εφαρμοστεί και υλοποιηθεί ένα σύστημα ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αγγλικού προτύπου BRC (British Retail Consortium) καθώς και του γερμανικού προτύπου IFS (International Food Standard). 

 

Χάρη στις πιστοποιήσεις Kosher και Halal που διαθέτει η ΤΥΡΑΣ, τα προϊόντα μας παράγονται με βάση τα εβραϊκά καθώς και τα μουσουλμανικά πρότυπα παραγωγής τροφίμων.

Εταιρική & κοινωνική ευθύνη

Η ΤΥΡΑΣ, πέρα από τη συνεχή φροντίδα της για παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, τοποθετείται σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ENISO 14001:2015 το οποίο αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η ΤΥΡΑΣ εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, λειτουργώντας με περιβαλλοντικά συνετό και βιώσιμο τρόπο. Βρίσκεται δε σε συνεχή επαγρύπνηση για αναζήτηση νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια των διεργασιών, σκοπεύοντας στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.

Για την επεξεργασία των αποβλήτων της, η ΤΥΡΑΣ, αξιοποιώντας περιβαλλοντικά καθαρές τεχνολογίες που κατατάσσονται στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές της Οδηγίας IPPC EK 96/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προβεί σε μια καινοτόμα επένδυση με σκοπό τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το ενεργειακό όφελος.

Εγκατέστησε ένα αναβαθμισμένο σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας και αξιοποίησης των λυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας, με ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου και μονάδα διαχείρισης της παραγόμενης από το σύστημα ιλύος μέσω ξήρανσης και καύσης της, που αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και οριστική μέθοδο διάθεσης.

Το παραγόμενο βιοαέριο θα υποκαταστήσει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την ανάγκη του εργοστασίου σε συμβατικά καύσιμα.

Η εφαρμογή συστηματικής συλλογής, διαλογής και διάθεσης προς ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων της ΤΥΡΑΣ συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων για την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της ανακύκλωσης.

Με την επένδυση αυτή αναδεικνύεται έμπρακτα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έναντι των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και η συμμετοχή της εταιρείας στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, μέσω της αξιοποίησης της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.