ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΟΥ

new image

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «ΟΞΙΝΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» με κωδικό «T2ΕΔΚ-00783» και ακρωνύμιο «ΠΕΡΙΟΡΟΥ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της «Παρέμβασης IΙ» της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Συμμετέχοντες φορείς μαζί με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ήταν το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Γ.Π.Α.), το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας (Γ.Π.Α.), το Τμήμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, και οι εταιρείες CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. , ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος, ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. και ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Το έργο διήρκησε 36 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000,00 €. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 123.080,00 € με 65% δημόσια δαπάνη. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο κ. Α. Αθανασούλας, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το αντικείμενο του έργου ήταν ο Όξινος Ορός Γιαούρτης (ΟΟΓ). Ο ΟΟΓ είναι υποπροϊόν της παρασκευής στραγγιστού γιαουρτιού και περιέχει μία πληθώρα χρήσιμων θρεπτικών συστατικών, κάποια εκ των οποίων έχουν βιολειτουργικές ιδιότητες. Οι παραγόμενες ποσότητες ΟΟΓ εκτιμάται ότι ανέρχονται στους 100-150 τόνους ετησίως. Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας που επιβάλλει την υποχρεωτική στράγγιση έναντι εναλλακτικών μεθόδων παρασκευής πρακτικά σηματοδότησε την αύξηση στις παραγόμενες ποσότητες ΟΟΓ την τελευταία τριετία. Κατέστη λοιπόν σαφές ότι ο ΟΟΓ αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα λόγω της πληθώρας των θρεπτικών συστατικών που περιέχει και των βιολειτουργικών ιδιοτήτων τους αποτελεί μία τεράστια ερευνητική πρόκληση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το έργο στόχευε στην  αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη σύσταση του Όξινου Ορού Γιαούρτης (ΟΟΓ), στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην ενσωμάτωση του σε γαλακτοκομικά προϊόντα και σε σιτηρέσια αγροτικών ζώων, καθώς και στη βιομετατροπή του για την παραγωγή συστατικών υψηλής αξίας, όπως οι γαλακτοολιγοσακχαρίτες (galactooligosaccharides, GOS). 

Δείτε ακόμη